Fagområder

Iverksetterbistand

Iverksetterbistand  vil være knyttet til program for

•     gjennomføring av omstruktureringer i organisasjoner
•     utvikling av felles kultur ved sammenslåinger
•     motivering av medarbeidere i endringsprosesser

Personlig sparring for ledere

Presset mot ledere og selve lederrollen er større enn noensinne. I perioder med mye stress, omstilling og konflikter kan det være nyttig med en profesjonell person med distanse til problemene eller utfordringene. Programmene er individuelt tilpasset og basert på de aktuelle situasjoner og utfordringer den enkelte står overfor.

Teambygging for ledergrupper

Jeg tilbyr teambygging for ledergrupper som trenger hjelp til å utnytte sine lederressurser og personlige kvaliteter enda bedre og som ønsker å utvikle et bedre arbeidsmiljø preget av virkelig teamånd. Dette gjelder etablering av nye team, omstilling for etablerte team eller revitalisering av etablerte team. Ved hjelp av teamets egne vurderinger, samt verktøy for individ og teamprofil, kan en gjennomføre en ganske presis diagnose av teamets fungering og ressurser.

Organisasjonsevalueringer

Jeg leverer ulike former for organisasjonsanalyser, noen ganger basert på kvantitative teknikker andre ganger er det riktig å bruke mer fleksible kvalitative teknikker. Semistrukturerte analyseopplegg som kulturanalyse og analyse av organisasjonens endringsberedskap  er viktige deler av min verktøykasse.