Mine tjenester

spaceship

Forandringsledelse - unngå at noen blir overrasket eller føler seg utenfor.
Assistere i planlegging, utvikling og gjennomføring av forandringsprosesser.

Karriererådgivning - gi din karriere en servicesjekk.
Bevisstgjøring av egen karriereforankring for ledere på topp- og mellomnivå. Rådgivning for ledere som opplever omstillinger og karriereendring i sin hverdag.

Lederutvikling - bli bevisst ditt potensial.
Planlegging og gjennomføring av individuelle utviklingsprogram for ledere som ønsker assistanse til å bruke sine lederressurser bedre og ivareta sin markedsverdi.

Evaluering og utvikling av lederteam - sikre komplementaritet og fokus.
Bevisstgjøring og utvikling av ledergrupper for å sikre aktivt og inkluderende lederskap.

Lederutvelgelse - sikre at det er overensstemmelse mellom person og funksjon.
Analyse og vurdering av lederkandidater.

 

Min filosofiMin filosofi

empty

Håndteringen av de følelsesmessige og personlige prosessene hos ledere og medarbeidere i virksomheten avgjør om forandringsprosessen blir vellykket.

En forutsetning er at ledelsen integrerer analyse, beslutning, planlegging og implementering i ett prosessforløp slik at ingen i virksomheten blir overrasket eller føler seg utenfor.

Først da kan man drive effektivt og forandre samtidig!