Min CV

spaceship

Jeg har lang erfaring i å styre og lede forandringsprosesser, enten som prosjektleder eller som innleid leder. Jeg anser meg selv som resultatorientert, involverende, initiativrik og proaktiv. God i relasjoner og kommunikasjonsprosesser.

Setter meg raskt inn i problemstillinger og finner adekvate løsninger som skaper merverdi for oppdragsgiver. Jeg er en erfaren karriere- og endringsveileder samt empatisk samtalepartner.


1995-dd Eier, Gunnar Sæthre Bedriftsrådgivning AS.

Bedriftsrådgivning – gjennomfører prosesser knyttet til lederrekruttering og –utvelgelse, sparring, karriere-, strategi- og organisasjonsutvikling.


2014-18 Seniorrådgiver, Skagerak Consulting AS.

Fasilitering - planlegger og implementerer prosesser for virksomheter i omstilling. Sparring og veiledning – gjennomfører 3, 6 og 12 måneders karriereprogram for ledere. Management Assessment- evaluerer ledere og ledergrupper. Lederrekruttering og -utvelgelse.

2010-14 Partner, Kaluna AS.

Rådgivning med hovedansvar for «Endrings- og transisjonsledelse av virksomheter i omstilling».

2008-10 Direktør, AS3 Nordic Executive.

Management for Hire med ansvar for forretningsområdet «Executive Outplacement og Coaching» i AS3-Norge.

1990-95 Direktør og prosjektleder, Tine Norske Meierier.

Ledet kompetansesentret «Meierienes Utdanningssekretariat». Prosjektleder for norsk meieriindustris omstillingsprogram «En næring-ett marked».

1988-90 Eier og seniorkonsulent, UtviklingsPartner – UPK ANS.

Sammen med syv kollegaer fra IKO-Management etablerte vi UtviklingsPartner hvor jeg var utøvende konsulent, eier og styremedlem. Gjennomførte en rekke oppdrag innen forretnings- og strategiutvikling knyttet til privat og offentlig sektor.

1986-88 Seniorkonsulent, IKO Management AS.

Utførte oppdrag knyttet til rekruttering samt gjennomførte en rekke organisasjons- og ledelsesutviklingsprogrammer for ulike virksomheter innen privat og offentlig sektor.

1980-86 Personal- og organisasjonsdirektør, kvalitetssjef, organisasjonssjef, personalkonsulent. Schibstedsgruppen.

Ulike ansvars- og arbeidsoppgaver knyttet til HR-ledelse, personalpolitikk, lønnsforhandlinger samt leder- og organisasjonsutvikling for Aftenposten, VG og Schibsted forlag.

1977-80 Forhandlingssekretær og forhandlingskonsulent, Norges Ingeniørorganisasjon-Nito.

Arbeidet med kommunalt ansatte ingeniørers tariffavtaler og arbeidsvilkår.