Om meg

I 1995 etablerte jeg Gunnar Sæthre Bedriftsrådgivning AS med hovedformål å tilby ledere beslutningsstøtte i omstillingsprosesser.
Jeg har en variert bakgrunn og praksis fra skandinavisk næringsliv hvor jeg har arbeidet med å designe, styre og lede utviklingsprosesser i kryssfeltet mellom strategi, organisasjon, ledelse og kultur.

Jeg har en cand. mag. utdannelse fra Universitetet i Oslo. Har gjennomført AFF-Solstrandprogrammet og er sertifisert i Thomas International Norway AS sine programmer.

I 2019 bestemte jeg meg for at jeg i min videre karriere som rådgiver ønsker å bruke min ervervede erfaring innenfor følgende fagområder:

•     Iverksetterbistand
•     Personlig sparring for ledere
•     Teambygging for ledergrupper
•     Organisasjonsevalueringer