«Matgledens apostel» Gino Valente, 77 år trekker seg tilbake etter 30 års virke som restaurantør og TV-kokk.

Det betyr at Ginos i Pilestredet 75 c ønsker overdragelse av leiekontrakt, inventar og drift til seriøse og profesjonelle interessenter med egen bevilgning og som ønsker å drive i samme ånd som nåværende eier.

Restaurant-og selskapslokalene er spennende og har et stort potensiale med sine 600 kvadratmeter. Ginos i Pilestredet 75 c drives aktivt i dag og er også arena for organisert matlagings-vin- og olivenoljekurs.

Lokalene er oppgradert og oppusset. Det er investert i nye kjøkkenmaskiner og nytt kjøkkenutstyr.

For ytterligere bilder og informasjon; www.valentes.no

Nærmere opplysninger kan gis ved å kontakte:
Lars Helmer Enger på lars@epsilon-eiendom.no
Gunnar Sæthre på gs@gsb.as